Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

Languages

במדור זה

קלריות נכנסות מול קלוריות נשרפות

הגוף שלך הוא המערכת הממוחשבת הטובה בעולם. הוא מסוגל לחשב כל קלוריה שנכנסת לתוכו וכן כל קלוריה שנשרפת. לא תוכל להעלים ממנו אף פירור שייכנס לגופך. לא תוכל להחסיר אימון בלי לשאת בתוצאות. אם תזכור שגופך צובר קלוריות או לחילופין שורף אותן, תוכל לשלוט בירידה של המשקל שלך... או בעלייה.

אז מה זו בכלל קלוריה? קלוריה היא אנרגיה. זהו הדלק שמניע את גופך.

עבור כל קלוריה שאתה אוכל, צריכה להיות לך תוכנית פעולה שתעזור לשרוף אותה. אם תכניס יותר מדי קלוריות, העודף יצטבר לשומן סביב ירכיך, ישבנך ושאר מקומות לא רצויים. אם תאכל את אותה הכמות שאתה שורף, תשמור על משקלך הנוכחי. אם תשרוף יותר קלוריות ממה שהכנסת, על ידי התעמלות ואכילה נכונה ומתוכננת, תהיה על השביל המוליך לירידה במשקל.

ניהול המשקל תלוי במשוואה של איזון האנרגיה. כמות האנרגיה הנכנסת לגופך (קלוריות המזון) לעומת כמות האנרגיה שאתה מוציא על ידי פעילות גופנית.

איך תדע לכמה קלוריות זקוק גופך, כדי להגיע או לשמר משקל מסוים?

תוכל לבצע הערכה גסה של צריכת הקלוריות הרצויה עבורך, על ידי שימוש בנוסחאות פשוטות אלו, המבוססות על רמת הפעילות היומיומית שלך:

אנשים לא פעילים: משקל * 14= כמות קלוריות רצויה ליום

אנשים מעט פעילים: משקל * 17= כמות קלוריות רצויה ליום

אנשים פעילים: משקל * 20= כמות קלוריות רצויה ליום

אדם מעט פעיל מוגדר כמי שמשתתף בכשלוש עד ארבע הפעלות אירוביות בשבוע. אדם פעיל מוגדר כמי שמשתתף בחמש עד שבע הפעלות אירוביות בשבוע. אנשים לא פעילים הם אלה שיושבים רוב הזמן ואינם זזים.

כעת, כשאתה יודע כל מה שצריך לדעת לגבי איזון האנרגיה בגוף, איך אתה מתכונן לשרוף את הקלוריות שאכלת היום? קדימה, להתחיל לזוז!

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation