Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

רשימת בתי ספר בכפרים הדרוזים

תלמידים לומדים
תלמידים לומדים

בכפרים הדרוזים הממוקמים בגליל, בגולן, ובהר הכרמל יש מגוון בתי ספר יסודיים, ביניים ותיכונים,

לכל בית ספר צירפנו את הפרטים הבאים:

ישוב

מיקוד

סוג  בי"ס

שם מנהל

טלפון

פקס


על מנת לקבל מידע על בית ספר מסוים, הקש על שם הישוב כדי לקבל את רשימת מוסדות החינוך שלו:

 

 
 

3.2
ממוצע 3.2 (5 votes)
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation