Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

Languages

התפתחות רגשית וחברתית

סייע לילדך להתמודד עם הרגשות שלו ולהסתדר עם הסובבים אותו. הינה כמה עצות בנושא:

  • אפשר לילדך להיות עצמאי. בהגיעו לגיל בית ספר, על הילד להיות מסוגל לבחור את בגדיו ולהתלבש בעצמו, לצחצח לבד את שיניו, לסדר אחריו וכו'. אל תתפתה לעשות עבורו הכל, רק מפני שזה קל או מהר יותר.
  • הקשב לילדך, התעניין במה שהוא אומר, ושאל את דעתו לגבי דברים מסוימים. אפשר לילדך לבחור מה יאכל לארוחת הערב (תן שתי אפשרויות ובקש שיבחר מבניהן). כך הוא ילמד שיש ערך לדברים שהוא אומר.
  • למד את ילדך לקחת אחריות על מעשיו. כאשר הילד עושה משהו לא בסדר, הוא צריך להיות מסוגל להודות במעשה ולקחת עליו אחריות. וודא שהילד מבין שאתה מתנגד למעשה שהוא עשה, ולא אליו באופן אישי. לדוגמא, אל תאמר "את ילדה לא טובה". במקום זאת אמור, "זה היה דבר לא טוב לעשות".
  • היה גאה בהשגיו של ילדך. הצג את עבודות האומנות שלו בבית, הפגן את גאוותך, וספר לאחרים על ההישגים. דאג שילדך ידע שאתה גאה בו על ההישגים שלו, או על ההשתדלות שלו להשיג משהו.

התפתחות התפיסה

מודעות לגוף

התפתחות גופנית

התפתחות הדיבור והשפה

כישורים מספריים

יצירת מושגים

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation