Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

Languages

התפתחות התפיסה

התפתחות התפיסה מתייחסת לדרך בה המוח של הילד מסדר בהיגיון את המידע שהוא שומע ורואה.

תוכל לסייע בפיתוח כישורי השמיעה של ילדך כך:

  • שחק איתו בעיניים עצומות, התחרו בניכם מי מצליח לזהות קולות רבים יותר.
  • שירו יחד שירי ילדים ושירים בכלל. למד את ילדך את השירים.
  • שחקו משחקי חריזה עם הילד (מה מתחרז עם חתול? מה מתחרז עם בית? וכו').
  • שחקו משחקי ספירה (זה משפר גם את היכולות המספריות).
  • דבר עם ילדך וספר לו סיפורים.

תוכל לסייע בפיתוח כישורי הראייה של ילדך כך:

  • הסתכלו יחד על תמונות, וזהו עצמים בתמונה.
  • שחקו במשחקי זיכרון. הצג בפני הילד מספר עצמים, כסה אותם, ושאל את הילד אילו עצמים הוצגו בפניו.
  • הרכיבו פאזלים ביחד.
  • היעזר בילדך לפעולות מיון והתאמה שונות, כגון, מיון הסכום, כפתורים, חרוזים, גרביים וכו'.
  • שחקו במשחקי מסירה ותפיסה - כדורי טניס וכדורי נוצה מצוינים עבור ילדים צעירים.
0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation