Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

Languages

כישורים מספריים

כישוריים מספריים חשובים מאוד בחיי היום יום, וילדך צריך לסגל את הבסיסיים שבהם עד שהוא מגיע לבית הספר. על הילד שלך לדעת את המושגים הבאים:

ספירה: בקול רם (לפחות עד עשרים)

סדרים: מיקום של דבר מסוים בתוך הקשר, למשל ראשון, שני, שלישי וכו'.

טווח: יכולת לסדר דברים מהקטן לגדול ולהפך.

התאמה: יכולת להתאים בין מספר חפצים לבין מספר כתוב. למשל, למקם חמישה כפתורים ליד המספר 5.

רצף: יכולת להעתיק או להשלים דפוס מסוים.

סיווג: יכולת למיין חפצים שונים לקבוצות שייכות זהות או דומות.

תוכל לסייע לילדך לפתח את הכישורים האלו כך:

  • ספור יחד איתו דברים שונים. לדוגמא: כמה עצים יש בשדה? כמה ילדים משחקים בחוץ? כמה מזלגות צריך לשים על השולחן?
  • ספרו ביחד עד 20 (או 50, או 100), תופתעו לדעת שהם מסתדרים טוב מאוד.
  • הראה לילדך מספרים כתובים וזהה אותם יחד איתו. התחל ב-1 עד 10.
  • כשאתם מסתכלים על קבוצה של דברים, בקש מילדך להראות לך מי שלישי, חמישי או תשיעי.
  • בקש עזרה מילדך בהכנת זוגות גרביים, כשאתה מקפל את הכביסה. בקש ממנו לספור כמה גרביים יש וכמה זוגות יש לאחר שקיפלתם אותן.
  • תרגל חיסור וחיבור בסיסי עם ילדך. לדוגמא, אם יש לך שתי עוגיות ואתן לך עוד עוגיה, כמה עוגיות יהיו לך? אם יש לך חמש סוכריות, ואכלת שלוש, כמה ישארו לך?
  • צור שרשרת מחרוזים, בעלת דוגמא מסוימת ובקש מילדך להעתיק את הדוגמא לשרשרת אחרת.
0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation