Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

מה להחליף בארון התרופות שלך

ממש כמו אוכל, גם לתרופות יש תאריך תפוגה. בדוק את התאריכים על גבי הקופסאות והבקבוקים של התרופות, עם או בלי מרשם. תאריך התפוגה מציין מתי התרופה צפויה "להתקלקל" או לאבד את האפקטיביות שלה. תרופות מסויימות, בייחוד סוגים אחדים של אנטיביוטיקה, עלולים להיות מסוכנים אם נוטלים אותם אחרי תאריך התפוגה.
אם אינך יכול לראות את תאריך התפוגה, בקש מהרוקח להצביע עליו. תוכל גם לשאול את הרופא, הרוקח או בעל מקצוע אחר מתחום הרפואה אודות ההשפעה של נטילת תרופה שעבר זמנה. חלק מהתרופות מחזיקות מעמד גם מעבר לתאריך התפוגה, אך יש לוודא זאת עם הרופא, הרוקח או בעל מקצוע אחר מתחום הרפואה.
עבור על תכולת ארון התרופות שלך לפחות פעם בשלושה חודשים. זרוק כל דבר שתאריך התפוגה שלו עבר.

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation