Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

במדור זה

אלימות במשפחה

אלימות במשפחה היא התעללות הנגרמת על ידי בעל או אשה בהווה או לשעבר, ארוס או ארוסה, בן או בת זוג או מישהו אחר החי איתך. לרוב, נשים וילדים הם הקורבנות, אך יש מקרים בהם גם גברים הם קורבנות של אלימות במשפחה.

 

חוק האלימות במשפחה מגדיר אלימות במשפחה בתור כל גילוי של התעללות פיזית, מינית, ריגשית, מילולית או כלכלית, כמו גם מעקב אחרי הקרבן או כל סוג של התנהגות המאיים על בריאות הקרבן ורווחתו. אלימות במשפחה יכולה להעשות על ידי: מישהו שאת נשואה לו או היית נשואה לו בעבר, הורים או אפוטרופוסים, ילדים, כל מי שחיית איתו (במסגרת נישואין או אחרת), מישהו שיצאת איתו (אפילו לזמן קצר) או קיימת איתו יחסי מין, או מישהו שאיתו יש לך ילד משותף.

 

קיימים גם מקרים של הורים שעברו התעללות מצד ילדיהם (בדרך כלל בני עשרה ויותר). אבות ואמהות תמיד רוצים להגן על ילדיהם, אך הם לא צריכים להסכים לחיות תחת אלימות. אם תקבל עזרה לעצמך זה יעזור גם לילדך.

 

ההתעללות משפיעה על חיי הקורבן וגם על חיי ילדיו. היא יכולה להביא לאישפוז, מאסר ואפילו למוות. ילדים שגדלו בבית אלים או שהיו קרבנות לאלימות בעצמם, עשויים לגדול ולהיות אלימים בעצמם. נשים הנשארות במערכת יחסים אלימה למשך זמן ממושך בדרך כלל מוצאות את מותן כתוצאה מכך, ולכן חשוב מאד לקבל עזרה ולצאת ממערכת היחסים.

 

קיימות אפשרויות לתמיכה ועזרה ביציאה ממערכות יחסים אלימות.
בין אם אתם מכים או מוכים, אתם זקוקים לעזרה מיידית.
התקשרי למשטרה.
עמותת נשים נגד אלימות - www.shatil.org.il/organization/24484
לרשימת עמותות - http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shivion/AlimutNegedNashim/AmutotNeevakot.htm
 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation