Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

בחירת בית ספר

ההחלטה הראשונה שעליך לקחת היא האם לשלוח את ילדך לפעוטון כאשר הוא עדיין צעיר מאוד. עבור רבים זהו לא עניין של בחירה - כאשר שני בני הזוג עובדים, הילד חייב ללכת למעון יום, ולפעוטון. מסגרות אלה יכולות להיות יקרות מאוד, ואין מסגרות ממלכתיות לגילאים האלה. תוכל להתעניין לגבי מסגרות הממומנות על ידי עמותות כלשהן באזורך, הן מספקות שירותים טובים במחיר סביר.

חלק מבתי הספר הממלכתיים טובים יותר מאחרים בתחומים שונים - לאחר יש מתקני ספורט חדישים יותר או מגמת אומנות טובה יותר. מרבית ההורים בוחרים את בית הספר הקרוב או הנוח ביותר עבורם, אולם מומלץ עדיין לברר לגבי בתי ספר אחרים באזור, ולערוך החלטה מושכלת.

בתי ספר פרטיים עשויים להיות יקרים, אולם יש בהם יתרונות רבים, במיוחד בכל הנוגע למבנים וציוד. אם יש בידך אפשרות, בחן היטב את כל האפשרויות המוצעות, כדי לבחור עבור ילדך את בית הספר שיתאים לו ביותר. 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation