Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

חוק לימוד חובה בישראל

חוק לימוד חובה (הידוע בטעות כחוק חינוך חובה) קובע שלמדינה יש חובה לספק לכל ילד בישראל חינוך, וכי חינוך חובה חינם יוחל על כל הילדים במדינת ישראל בגיל 18-3.

החוק מגן על זכויותיו הבסיסיות של הילד, כאשר הוא קובע שבין הגילאים 3-18, עליו להשתייך למסגרת חינוכית, שתספק לו כלים לימודיים, תכשיר אותו לקראת השתלבותו בלימודי המשך ובקריירה מקצועית וכן תהווה עבורו מסגרת חברתית ותרבותית.

אף אדם לא יכול למנוע מילד להשתייך למסגרת חינוכית בגילאי חינוך חובה. לא מערכת בית ספרית ולא הורה או מבוגר אחראי אחר.

תוכל לקרוא עוד על חוק לימוד חובה באתר משרד החינוך

מדריך גני הילדים באתר אוח

שאלות ותשובות בנושא רישום לבתי ספר באתר משרד החינוך

3
ממוצע 3 (2 votes)
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation