Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

מילון מונחים

הינה רשימת מושגים שעשויים לסייע לך כשאתה קורא אודות חסכון:

פיקדון: פיקדון הוא חשבון חיסכון שנסגר לתקופת זמן מסוימת, במטרה להרוויח ריבית גבוהה מאשר הריבית שתקבל בחשבון חיסכון רגיל.

ריבית: ריבית אפשר להרוויח או לשלם. על הכסף שלך המופקד בחשבון חיסכון אתה מרוויח ריבית. אם אתה לווה כסף מהבנק אתה משלם עליו ריבית.

מועד פירעון: התעריך בו מסתיימת תקופת הפיקדון והכסף שנמצא בחיסכון זמין שוב.

קרן נאמנות: כלי שמטרתו השקעה משותפת של כמה משקיעים בניירות ערך, והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם. אחד היתרונות של קרן הנאמנות הוא, שהכסף שלך מושקע במניות של חברות שונות, וכך הוא בטוח יותר מפני שינויים במדדי המניות. מניה מסוימת עלולה לרדת בקרן הנאמנות שלך אולם אחרת עשויה לעלות. לרוב עליך לעשות השקעה מינימאלית, אולם זה תלוי בקרן.

שיעור תשואה: הסכום שאתה מרוויח על הכסף שנמצא בפיקדון, במשך תקופה מסוימת.

חשבון חיסכון: חשבון בנק המשמש להחזקת הכסף שלך. הבנק משלם לך ריבית על הכסף המוחזק בחשבון. לא תרוויח הרבה כסף אם תחזיק את הכסף שלך בחשבון חיסכון רגיל, אבל תוכל להיות רגוע כי הכסף שלך נמצא במקום בטוח. תוכל להחזיק שם כל סכום שתרצה ולהשתמש בו מתי שתרצה.

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation