Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

במדור זה

ההטבות שבבעלות על בית

אם אתה מוכן להיות בעל בית, תוכל להרוויח את הדברים הבאים:

שלם את אותו סכום בסיסי בכל חודש: אם בחרת משכנתא בעלת תשלום חודשי קבוע, תשלום המשכנתא שלך לא יעלה, אפילו כעבור 30 שנה (אם כי הריבית על המשכנתא עשויה לעלות). בכל אופן, גם דמי השכירות שלך יכולים לעלות, ואם תעבור למקום חדש אתה עלול להתקשות במציאת בית בדמי שכירות נמוכים.

הבית הוא שלך! הכי טוב, יהיה לך מקום השייך לך. יהיה לך מקום לגדל את משפחתך, להשתלב בקהילה, ובשלב מאוחר יותר תוכל להוריש אותו לילדיך, ולדאוג לרווחת דור העתיד.

עשית השקעה טובה. אם יש בבעלותך בית, תוכל לעמוד בהוצאות לא צפויות, שמגיעות לפעמים כתוצאה ממצבי חירום. בית בבעלותך הוא הדרך הטובה ביותר לזכות בביטחון כלכלי.

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation