Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

במדור זה

קנייה מול השכרה

בית בבעלותך מקנה הטבות שונות, ששכירות אינה מקנה. אולם קנייה מביאה עימה מחויבויות. בדוק את ההבדלים כדי להגיע להחלטה מושכלת.

קנייה השכרה
יש הטבות במס אין הטבות במס
יש צבירת הון אין צבירת הון
מעבר כרוך בהתארגנות יכולת לעבור מקום מגורים
אחריות גמישות
פרטיות פחות פרטיות
הוצאות אחזקה על חשבונך בעל הבית משלם הוצאות ואחזקה

 

 

 

 

 

 

 

 


* יש לדבר עם יועץ לגבי הטבות במס

עוד לגבי ההטבות שברכישת בית

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation