Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

במדור זה

מהם כמה מהסימנים ללקויות למידה?

טרום חובה גן חובה – כתה ד'

 

מתחיל לדבר מאוחר יחסית לשאר הילדים


בעיות הגייה


גידול איטי באוצר המילים, לעיתים קרובות אינו יכול למצוא את המילה המתאימה


קושי בחריזת מילים


קשיים בלימוד המיספרים, האותיות, ימי השבוע


חסר מנוחה באופן קיצונית, דעתו מוסחת בקלות


קשיים בפעילות הדדית עם חברים


קושי בביצוע הוראות או פעולות שגרתיות

איטי בלימוד הקשר בין אותיות וצלילים
 
בלבול במילים בסיסיות (רץ, אכל, רצה).
 
עושה טעויות עקביות בקריאה ובכתיב, כולל היפוך אותיות, סיקול אותיות והחלפת מילים.
 
היפוך סדרות של מספרים ובלבול בסימני החשבון (+ , - , x , / , =)
 
היזכרות איטית בעובדות
 
לימוד איטי של מיומנויות חדשות, הסתמכות רבה על שינון בעל פה
 
אימפולסיביות, חוסר תכנון
 
החזקת עפרון לא יציבה
 
קושי בלימוד זמנים
 
קואורדינציה לקויה, חוסר מודעות לסביבה הפיזית, נטיה לתאונות

המורה של ילדך כפי הנראה תדבר איתך אם תשים לב לבעיות אלה בכתה, ותמליץ על איבחון ועזרה. זכור, אם ילדך מראה רק אחד או שניים מסימנים אלה, ורק בחלק מהזמן, ייתכן שהוא רק זקוק למעט עזרה באותו תחום, אותה אפשר לתת לו בבית או בכתה. אם אתה מוטרד מההתנהגות של ילדך בבית, דבר עם המורה שלו כדי לברר אם בעיות דומות קיימות גם בכתה.

 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation