Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

מילון מונחים

הינה רשימה של מושגים שעשויים לסייע כשאתה קורא על השקעות:

שוק דובים: מושג המתאר מניות שהערך שלהן לרוב במגמת ירידה

שוק פרים: מושג המתאר מניות שהערך שלהן לרוב במגמת עלייה

דיבידנד: ההכנסה שאתה מרוויח מהשקעה

דאו-ג'ונס: מדדים מסורתיים של ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך של ניו־יורק והמשמשים כברומטר לעלייה או לירידה כללית במחירי השוק לניירות ערך. ישנם מדדים נוספים מלבד מדד זה

יציאה לציבור: מושג המתאר את ההחלטה של חברה מסוימת למכור את מניותיה בשוק המניות

משקיע: אדם המשקיע את כספו במניות, אגרות חוב או קרנות למיניהן

הנפקה ראשונה לציבור: כאשר חברה מוציאה לראשונה את המניות שלה למכירה

מסחר מעבר לדלפק: מניות אלה מגיעות מחברות קטנות יחסית ויש בהן סיכון רב יותר. הן אינן נסחרות בשווקים המובילים, כגון הבורסה של ניו יורק

תיק השקעות: אוסף ההשקעות שלך

שיעור התשואה: סכום הכסף שאתה מרוויח

תשואה: ההכנסה שמשקיע מקבל בפועל על ההשקעה בנכס, הנמדדת באחוזים, בדרך-כלל במונחים של שנה.

סיכון: עד כמה הכסף שלך בטוח

מניה: חלק מחברה שניתן לרכוש. חברה מנפיקה מניה כאשר היא מחלקת את ערך החברה לחלקים ומוכרת אותם למשקיעים, תמורת כסף.

וול סטריט: מושג זה מתייחס לשוק המניות, ונקרא על שם רחוב בניו יורק, בו התרחשה בעבר כל הפעילות הכלכלית. כיום רוב המוסדות הכלכליים עברו לחלקים שונים בניו יורק.

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation