Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

במדור זה

הקצאת נכסים

הקצאת נכסים, משמעותה פיזור הכסף שלך במקומות שונים. כלומר פיזור הכסף שלך בסוגים שונים של השקעות כגון מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות.

אתה רוכש את ההשקעות, ולאחר מכן מוכר אותן ברווח, כשאתה זקוק לכסף או כשאתה מחליט שזה משתלם. צעד זה עשוי להקטין את הסיכון שלך. אם הפסדת כסף בהשקעה אחת, יש לך השקעה נוספת שתוכל לעזור. זו דרך שיכולה לתת לך מרווח נשימה.

הינה כמה נקודות למחשבה:

  1. הרגשתך כלפי סיכונים: האם אתה אדם שאוהב לקחת סיכונים, או שאתה מעדיף לקחת כמה שפחות סיכונים? כדאי לקחת זאת בחשבון כשבוחרים איפה להשקיע.
  2. היעדים שלך: מה אתה מתכנן לעשות עם הכסף לאחר שתמכור את ההשקעה שלך?
  3. טווח הזמן שברשותך: מתי אתה מעוניין למכור את ההשקעה שלך? האם ההשקעה שלך תהיה רווחית יותר, או פחות בזמן הזה, והאם זה יהיה הזמן הנכון למכור אותה?
5
ממוצע 5 (1 vote)
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation