Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

לימודי המשך

מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? בטח שמעת את השאלה הזו במהלך חייך לא פעם. 

מה הם תחומי העניין שלך? הכישורים הבולטים? שאיפות מקצועיות ואישיות? ואיך תוכל לשלב בין כל אלה בבחירת הקרירה המקצועית שלך?

לימודי המשך מכל סוג שהוא, יכולים לקדם אותך ולפתח בך את כל מה שכבר קיים. מעבר לכך, כמעט כל מקום עבודה דורש כיום תעודה, אקדמית או מקצועית, כתנאי קבלה ראשוני. במדור זה תוכל לקבל עצות שימושיות בבחירת תחום הלימודים, מוסד לימודים וכן מידע חיוני לגבי הקבלה למוסדות החינוך הגבוה.
 

© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation