Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

במדור זה

אגרות חוב

מידע כללי על אגרות חוב

אפשר לחשוב על אגרות חוב כפתק I.O.U (אני חייב לך). כשאתה קונה אגרת חוב, אתה מלווה כסף לממשלה, חברה או אדם המנפיק את האגרת. בזמן שהכסף נמצא במצב הלוואה, אתה מרוויח עליו ריבית. בסוף תקופת ההלוואה אתה מקבל את הכסף שלך בחזרה בתוספת הריבית. שיעורי הריבית משתנים במשך הזמן. לדוגמא, כאשר שיעורי הריבית גבוהים, מחירי אגרות החוב יורדים. ככל שאגרת החוב שלך מוגדרת לתקופה ארוכה יותר, יש בה סיכון גבוה.

יש מצבים בהם הממשלה או החברה שמכרה את אגרת החוב יכולה לקנות אותה חזרה לפני סיום התקופה המתוכננת. זה לא תמיד דבר רע, לפעמים תוכל להרוויח כסף טוב כשזה קורה.

למה להשקיע באגרות חוב?

למדת על פיזור השקעות כשקראת על השקעות. להשקיע באגרות חוב זו דרך טובה לעשות זאת. אתה מפחית את גורם הסיכון על ידי כך שהכסף שלך מושקע במקומות שונים.

הינה כמה מההטבות:

  • אתה נמנע מסיכון: כמובן שאף השקעה היא לא בטוחה ב-100%, אבל אגרות חוב מתקרבות לזה.
  • צור איזון: זה מה שנקרא פיזור השקעות. תוכל להשקיע חלק מהכסף שלך באגרות חוב, וחלק בהשקעות בעלות גורם סיכון גבוה יותר.
0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation