Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

חייבים לחסוך

חד סיטרי

לשמע המילים "ביטוח פנסיוני" או "פרישה לגמלאות" רוב האנשים, ועל אחת כמה וכמה הצעירים שבינינו, מגיבים באטימת אוזניים. כי מי באמת צריך לחשוב על משהו שיקרה בעוד 30 או 40 שנה? אז זהו, שצריך לחשוב על זה, ואפילו חובה. כל אחד מאיתנו יגיע ליום שבו יפרוש מהעבודה.
גיל הפרישה שנקבע על פי חוק בישראל הוא 64 לנשים ו-67 לגברים, אולם ניתן לפרוש החל מגיל 60 בפרישה מוקדמת, שבה ניתנות רק חלק מהזכויות הניתנות בגיל פרישה.

קיימים שני אפיקים באמצעותם מחייבת אותך המדינה לדאוג לעצמך בשנים שלאחר פרישתך מהעבודה:

  • תשלום חודשי המופרש מהמשכורת בכל חודש עבור ביטוח לאומי, המבטיח את קצבת הזקנה שלך.
  • חיסכון פנסיוני אליו מופרשים כספים על ידי המעביד שלך וכן על ידיך. כספים אלה נצברים עבורך באפיקי חיסכון פנסיוני על פי בחירתך.

מטרת החסכונות האלו היא להעניק לך קצבה חודשית קבועה בעת היציאה לגמלאות, ולהבטיח שתוכל לשמור על איכות החיים אליה אתה רגיל, ואולי גם להגשים כמה חלומות זהובים.
 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation