Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

שכיר עצמאי או מובטל

שכיר עצמאי או מובטל

מי משלם מה ואיך? במאמר הבא

 • אם אתה שכיר, תשלום מס ההכנסה החודשי שעליך לשלם מועבר ישירות לשלטונות על ידי המעביד שלך בהליך שנקרא ניכוי מס במקור.
  בדומה, דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות מופרשים ישירות מהמשכורת שלך ומועברים על ידי המעביד לגופים האחראים.
  מידע בנוגע לשיעורי המס שעליך לשלם תוכל למצוא באשף מס הכנסה.
 • אם אתה עצמאי, תשלום המיסים הוא באחריותך. עליך לפתוח תיק עצמאי באחד ממשרדי השומה, באמצעותו אתה מדווח על רווחיך. מידע נוסף בנוגע לפתיחת תיק עצמאי תוכל לקבל כאן.
  בנוסף עליך לשלם את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות. מידע נוסף תוכל לקבל באתר הביטוח הלאומי ובפורטל המידע הממשלתי.
 • אם אינך עובד כרגע, ואתה מקבל דמי אבטלה, תשלומי מס הכנסה, מס בריאות ודמי הביטוח הלאומי ינוכו לך מדמי האבטלה שאתה מקבל.
  מידע נוסף בנושא שיעורי הניכויים תוכל למצוא כאן.

בין אם אתה שכיר, עצמאי או שהפסקת לעבוד באמצע השנה, חשוב מאוד שתבדוק את זכאותך להחזרי מס.


 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation