Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

במדור זה

שמור על התקציב

המפתח לעמידה בתקציב הוא להקפיד על רשימות תיעוד. השתמש בשיטה המועדפת עליך. אתה יכול לרשום את ההוצאות שלך או לשמור קבלות.

דף החשבון שלך

אם יש לך חשבון בנק, תקבל מדי חודש דו"ח המפרט את מצב החשבון שלך. בדוק את דף החשבון שלך ושים לב על מה הוצאת את הכסף שלך. אם אתה מבחין בסעיף שאתה לא מזהה, התקשר אל הבנק ובקש לברר זאת. אם יש ברשותך פנקס צ'קים, שמור תיעוד של כל צ'ק ששילמת בו, כדי שתוכל לערוך השוואה מול דף החשבון.

תוכל גם לקבל דו"ח על מצב חשבונך ממכשיר הכספומט, או מאתר האינטרנט של הבנק שלך, במידה ויש לך גישה לשירות.

תשלומים באמצעות כרטיס

אם אתה משתמש בכרטיס אשראי או כספומט, שמור תמיד את כל הקבלות. כך תוכל לעקוב אחר הוצאותיך. בכל פעם שתמשוך כסף ממכשיר הכספומט, תוכל לראות את יתרתך העדכנית.

השווה את הוצאותיך החודשיות

בסוף כל חודש, השווה את הוצאותיך בפועל לתקציב שקבעת לעצמך. נסה לשמור על מסגרת התקציב, ובדוק איפה תוכל לקצץ בהוצאותיך.

גם אם בחודשים הראשונים נראה לך קשה לשמור על מסגרת התקציב, אל תוותר! ייתכן וייקח לך זמן להגיע לתוכנית שבה תוכל לעמוד. אם יש צורך, בקש סיוע ממשפחה וחברים, שיעזרו לך להישאר במסגרת התקציב - במיוחד אם אתה חובב קניות, או בלויים אחרים.

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation