Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

במדור זה

שירותים המוצעים על ידי בנקים

תוכנית חסכון: בחשבון זה תוכל לשמור את חסכונותיך ולהרוויח עליהם ריבית. ניתן עדיין לגשת לכסף אם יש צורך. בדרך כלל תקבל כרטיס כספומט או כרטיס חיוב שיאפשר לך לבצע פעולות בחשבון כזה.

חשבון עובר ושב (עו"ש): תקבל פנקס צ'קים שיאפשר לך לשלם חשבונות באמצעות צ'קים. חשבונות עו"ש מקנים בדרך כלל ריבית נמוכה מתוכניות חסכון, ויש עליהם עמלות גבוהות יותר. יש עמלה על כל צ'ק ולכן לא כדאי לרשום צ'ק על כל דבר קטן. אם יש לך חשבון עו"ש ניתן לבקש מסגרת אשראי למשיכת יתר. משיכת יתר היא מעין הלוואה אישית. היא מאפשרת למשוך מהחשבון יותר כסף ממה שלמעשה קיים בו, כך שהיתרה תהייה שלילית. הריבית על משיכת יתר היא גבוהה ולכן כדאי להמנע ממנה.

חשבון הפקדה המצריך הודעה מראש: עליך להפקיד סכום מינימלי על מנת לפתוח חשבון כזה ויהיה עליך להודיע 32 או 60 יום מראש במקרה שתרצה למשוך מהחשבון. חשבונות מסוג זה מתאימים לחסכון לטווח קצר מאחר ולא ניתן פשוט למשוך את הכסף וניתן להרוויח ריבית גבוהה.

חשבון הפקדה קבוע (פק"מ): גם בחשבונות מסוג זה נדרשת הפקדה ראשונית מינימלית. ניתן למשוך כספים מהחשבון רק לאחר זמן קבוע, בדרך כלל 12 או 24 חודשים. הריבית גבוהה ולכן חשבון זה מתאים לחסכון לטווח בינוני.

משכנתא: זוהי הלוואה הניתנת על ידי הבנק למטרת קניית או שיפוץ נכס. התשלומים מתבצעים על פני שנים, בדרך כלל 20 והריבית לבנק גבוהה.
 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation