Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

איך לקבל גישה לחשבון דרך האינטרנט

ברוב הבנקים תידרש להגיע לסניף הבנק שלך על מנת לקבל גישה לחשבון דרך האינטרנט. כמה בנקים יאפשרו לך לסדר גישה לחשבונך גם דרך האינטרנט, אך לא ירשו לך לבצע העברות כספים או תשלום חשבונות עד שלא תגיע לסניף לאמת את זהותך. עליך לקחת אתך תעודת זהות ואת פרטי חשבון הבנק שלך בבואך להסדיר גישה דרך האינטרנט. אם עדיין אין לך חשבון בבנק, תוכל לבקש גישה דרך האינטרנט כחלק מתהליך פתיחת החשבון.
 

רוב הבנקים כוללים גישה דרך האינטרנט, הטלפון או הטלפון הנייד באותה חבילה. זה אומר שבנוסף לגישה דרך האינטרנט תוכל גם לברר יתרה ולבצע תשלומים דרך הטלפון, על ידי מתן סיסמא מיוחדת. באופן זה, גם אם אין לך גישה למחשב, תוכן עדיין לשלם את החשבונות שלך בלי להגיע לסניף או לכספומט. 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation