Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

איך לשמור על הבטיחות באינטרנט

שמירה על הבטיחות שלך באינטרנט היא חלק חשוב בבנקאות מקוונת. אולי שמעת סיפורים על גניבת זהות או אנשים שכספם נגנב דרך האינטרנט. אלה אירועים נדירים ביותר, אך מוטב להשמר מהם. נהג בחכמה בטיפול בכסף שלך והשתמש בעצות הבאות כדי לשמור על בטיחות המידע שלך.
הגן על סיסמאות ומספרי זיהוי אישיים

  • אל תמסור מידע אישי.
  • אם קבלת דואר אלקטרוני המבקש לקבל מידע אישי שלך, אל תענה. בנקים אף פעם לא מבקשים באמצעות הדואר האלקטרוני מידע אישי שלך, כמו סיסמאות או מספרי זיהוי אישיים.

השתמש בשירותי הבטיחות שמספק הבנק באינטרנט:

  • דפדפן האינטרנט עשוי להציע לשמור את הסיסמא עבורך. הקש תמיד 'לא' בתגובה לכך כשאתה נכנס לאתר של הבנק. אם הסיסמא נשמרת על המחשב שלך, פורץ מחשבים עלול לגלות אותה.
  • בחר סיסמא המורכבת ממספרים ואותיות גדולות וקטנות, וזכור אותה בעל פה בלי לרשום אותה בשום מקום.

אל תשיב להודעות דואר אלקטרוני חשודות
לעיתים קשה להבדיל בין הודעות דואר אלקטרוני אמיתיות לשקריות. אם אכן אתה רוצה לשמור על הבטיחות, העזר בעצות הפשוטות הבאות:

  • אל תפתח הודעות מאנשים לא מוכרים לך
  • אל תשיב ואל תלחץ על קישורים בהודעות המבקשות מידע אישי שלך
  • אל תפתח קבצים המצורפים להודעות מאנשים או חברות שאינך מכיר כבר

פעמים רבות מצליחים פורצי מחשבים, או אנשים המנסים לגנוב פרטים אישיים שלך, להונות אנשים על ידי כתיבת הודעות דואר אלקטרוני שקריות הנראות אמיתיות. בהודעות אלה יש קישורים שיובילו אותך לאתר המזויף שלהם. תוכל להימנע ממסירת מידע אישי לאתר מסוכן בכך שתמיד תקיש את כתובת האתר בעצמך.

 

 

5
ממוצע 5 (1 vote)
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation