Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

Languages

במדור זה

עצות לבקשת מלגה

 1. אל תחכה לרגע האחרון – הקדם לחפש מלגות.
 2. קרא בתשומת לב את דרישות ההתאמה. עליך לוודא שאתה אכן מתאים למלגה. אם אינך בטוח, התקשר לנותני החסות של המלגה באופן מיידי.
 3. ארגן את המסמכים. רכז את כל המסמכים והניירת שלהם אתה זקוק עבור כל בקשה ביחד בתיק אחד. בדרך כלל סטודנטים נדרשים להגיש את הדברים הבאים:
 • ציוני תעודת הבגרות, ואולי גם ציונים מסוף כתה י"א.
 • הוכחה לנזקקות כספית – זה יכול לכלול מידע על המצב הכספי של הוריך.
 • מידע פיננסי על הוריך, כולל תלושי משכורת.
 • מכתב המלצה אחד או יותר (אלה יכולים להכתב על ידי מנהל בית הספר שלך, מורים, אנשים שעבדת עבורם וכיוצא בזה).
 1. בדוק בתשומת לב את הבקשה לאחר שמילאת אותה כדי לאתר טעויות.
 2. וודא שמילאת את כל טופס הבקשה. אם אינך בטוח מה למלא בחלק מסוים, התקשר אל נותני החסות של המלגה.
 3. עקוב אחר ההוראות. אל תעבור את אורך המאמר ואל תכלול חומר שאינו נדרש בבקשה.
 4. מלא את טפסי הבקשה בהדפסה או בכתב יד ברור.
 5. דאג לעותקים של כל הבקשה והמסמכים המצורפים.
 6. לפני שליחת הבקשה, בדוק אותה פעם נוספת.
 7. שלח את הבקשה מוקדם (אם ניתן).

 

 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation