Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

תוכנית פשוטה לשיווק

עם כל הדברים שאתה צריך לעשות, יצירת תוכנית שיווקית עשויה להיראות כמו משימה מאיימת שגוזלת זמן רב, אולם זה לא חייב להיות כך.
הינה כמה קווים מנחים שיסייעו להפחית את הלחץ ביחס למשימה עסקית חשובה זו.

  • עיקרון מנחה נכון הוא להקצות 10% עד 20% מכלל הרווחים שלך לשיווק.
  • ערוך תוכנית לשנה מראש (לא יותר), ואחר כך חשוב על התוכנית על פי החודשים.
  • כתוב את יעדיך לשנה הקרובה. אל תבחר יותר מ-3 יעדים להתמקד בהם בשנה אחת. מינואר עד מרץ התמקד ביעד אחד, ובחודשים אפריל עד אוגוסט התמקד ביעד הבא.
  • תאר בקוים כלליים את הדרכים הספציפיות בהם תשתמש כדי להגיע ליעדים שלך. אם מוכר פרחים מעוניין להגדיל את לקוחותיו העיסקיים, הוא יכול לערוך רשימה של חברות בקהל היעד שלו, להתקשר לאנשי הקשר המתאימים בכל חברה, ולשלוח זר או איגרת ברכה לאנשי המפתח בחברה.
  • צור לעצמך לוח זמנים עם מועדים סופיים לביצוע כל אחת מפעולות השיווק עליהן החלטת.
  • עקוב אחר תוצאות השיווק שלך. שאל תמיד את הלקוחות החדשים שלך איך הם שמעו עליך. כך תוכל לגלות איזה מהפעולות השיווקיות עובדת בצורה היעילה ביותר עבורך.
0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation