Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

הכוח שברשימות תפוצה מקוונות

כך תיצור רשימת תפוצה מקוונת.

  1. צור טופס מקוון באתר האינטרנט שלך. הטופס הוא מקום בו יוכל אדם המבקר באתר שלך להכניס את פרטיו האישיים כגון, שם ופרטי התקשרות עימו. עסקים רבים מפרסמים הזמנה להירשם בכל דף באתר, כדי שבכל מקום אליו יגיע המבקר תהיה לו אפשרות להירשם. 
  2. בכל פעם שמבקר ירשם באתר שלך, אתה תקבל הודעה אוטומטית המפרטת את פרטי הנרשם, כולל שם, כתובת דוא"ל, וכל מידע נוסף שביקשת לקבל בטופס. כעת המבקר מנוי באופן רשמי באתר שלך.
  3. שמור את פרטי המנויים שלך במקום מוגדר. תוכל לעשות זאת בקבצי טקסט או בגליונות אלקטרונים. ישנן תוכנות יעודיות למטרה זו, תוכל להשתמש גם בהן.
  4. כשיש בידך מידע שאתה רוצה לשלוח למנויים באתר שלך, השתמש בפרטים שברשותך, ותוכל להפיץ את המכתב לכל הנמצאים במאגר שלך, בקלות. דאג לכלול בכל הודעה את האפשרות להפסקת ההרשמה.
  5. כאשר אנשים בוחרים להסיר את ההרשמה שלהם מהאתר שלך, הפסק מיד לשלוח להם הודעות. ישנם חוקים נגד שליחת דואר זבל, והם נוקשים וברורים. אם לא תפסיק אתה מסתכן בסגירת האתר שלך. ניתן לעבד את הבקשות להפסקת הרשמה כשהן מתקבלות, או לפני שאתה שולח דואר חדש.
  6. לאחר שתשלח את הדואר למנויים, תקבל לעיתים הודעות שגיאה, המצביעות על כך שחלק מהמנויים לא קיבלו את ההודעה שלך. הודעת שגיאה חמורה מצביעה על כך שההודעה לא תוכל להגיע למנוי בכלל, מאחר והכתובת שהוא מסר אינה נכונה, או שהחשבון שמסר כבר אינו בשימוש. הודעת שגיאה לא חמורה עשויה להצביע על כך שתיבת הדוא"ל של המנוי מלאה, ספק הדוא"ל עסוק, או שהכתובת לא הוזנה על ידך כראוי. רשימת תפוצה מקוונת היא שיטה שיווקית מצוינת. זכור, נדרשים לפחות שישה מגעים עם לקוח עד שהוא יקשר את שם החברה שלך למה שהיא עושה. שיווק באמצעות הדוא"ל הוא דרך טובה לחזק את הנגיעה שלך בלקוח.
כשאתה אוסף מידע באופן מקוון, זכור שאנשים יהיו מודאגים בנוגע לפרטיות שלהם, ולעובדה שהם חולקים מידע אישי. היצמד לפרטים בסיסיים ואל תבקש מידע אישי מדי - בקש את השם, כתובת דוא"ל, שם חברה, ומספר טלפון.
 

 

 

 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation