Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

במדור זה

  • אחזקת מחשבים

אחזקת מחשבים

 

 
לוח זמנים לתחזוקת מחשבים אישיים (PC) ו-MAC
 
באופן יומי
עדכוני מערכת
מחשבי MAC מתוכנתים לחפש עדכונים הזמינים עבורם באופן אוטומטי, אולם ה- PC אינם מתוכנתים כך. אם יש ברשותך מחשב אישי, עליך להגדיר את אפשרות חיפוש העידכונים, כך שיתבצע פעמיים ביום.
גיבויים
תוכל לתכנת את המחשב לערוך גיבוי באופן אוטומטי או שתוכל לעשות זאת ידנית. השתמש במדיה חיצונית כגון תקליטורים או זיכרון נייד (disc on key). אם המחשבים שלך מחוברים ברשת, וודא שיש לך שרת נוסף לגיבוי במיקום אחר.
הורדות
היזהר מתוכנות שאתה מוריד מהאינטרנט ומהודעות דוא"ל שאתה מקבל. פעמים רבות קורה שמחשב נהרס וקורס מאחר שמישהו הוריד קובץ הנגוע בוירוס. היה זהיר - תוכל לגרום לקריסת המחשב, או להוריד קובץ שיגרום לאובדן מידע חשוב.
 
פעמיים בשבוע
עידכון של תוכנות אנטי וירוס
מרבית תוכנות האנטי וירוס לא בודקות ומורידות עדכונים באופן אוטומטי. מרבית החברות מעדכנות את התוכנות שלהן פעם בשבוע. ערוך חיפוש של עידכונים פעמיים בשבוע.
 
פעם בשבועיים
איחוי (דפרגמציה)
כשאתה מבצע איחוי של הדיסק הקשיח, אתה בעצם בודק שכל מהערכות פועלות בצורה תקינה ובמהירות גבוהה. פעולה זו חשובה יותר למחשבים אישיים.
ניקוי הדיסק
במערכת הפעלה חלונות, ניקוי הדיסק מוחק קבצי אינטרנט ישנים, קבצים זמניים, וכל דבר אחר שמעמיס על הדיסק הקשיח.
הסרה של תוכנות ריגול ותוכנות פרסום (Spyware/Adware)
יישומי "חלונות" רבים, מגיעים עם תוכניות נוספות שמפיקות תועלת עבור מפרסמים. אם יש לך במחשב שלוש תוכניות כאלה או יותר, זה עלול להאט את קצב העבודה. רוב הזמן אתה אפילו לא מודע שתוכניות אלה פועלות! דאג להפעיל תוכנת הסרה של תוכניות ריגול ותוכניות פרסום.
0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation