Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

מקום ומרחב

 

לצמיחת העסק השפעה מהותית על המקום בו הוא מנוהל. עסקים רבים מתחילים בבית, במחסן, או במקום קטן אחר. כשהעסק מתחיל לצמוח, מקומות מסוג אלו כבר לא עונים יותר על הצרכים.
 
לרוב יהיו מקומות אלו:
  • קטנים מדי בשביל להכיל את כמות הסחורה או הלקוחות שמגיעים.
  • לא אמורים לשמש כמקומות מסחר. לדוגמא, רוב הבתים או המחסנים, לא נחשבים כאזורים שמותר לערוך בהם פעילות עיסקית. אם השכנים יתלוננו, או שהרשויות יגלו, הם עלולים לקנוס אותך, לסגור את העסק ואף להוציא אותך מהבית, אם הוא שכור.
  • ממוקמים באזור שאינו מאפשר ניצול מקסימלי של העסק. מיקום אחר, קרוב לכביש ראשי או למרכז העיר, יהיה מוצלח יותר מבחינה עיסקית.
עסקים במגמת צמיחה, מפתחים לרוב תחזית של תזרים המזומנים שלהם, המסייעת להבין איזה גידול דרוש במכירות כדי לממן את עלות המעבר או ההרחבה של העסק. עליך לאזן בין העלות של המקום החדש, לבין הרווחים, כדי לכסות את ההוצאות. האתגר הוא להשיג את המרחב העונה בדיוק על הצרכים שלך - אין סיבה לשלם על מקום שאתה לא משתמש בו, ואין סיבה לעבור אם שוב לא תקבל את המענה הדרוש לצרכים שלך.
0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation