Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

גיוס והכשרת עובדים

מרבית העסקים הקטנים לא מגיעים לשלב בו הם צריכים ויכולים להרשות לעצמם אנשים אחרים שיעבדו בשבילם. אם זאת, כשהעסק שלך מגיע לרמה זו של הצלחה, תגלה שאין דבר חשוב יותר מגיוס ושימור של עובדים טובים.

גיוס ושימור עובדים מוצלח, תלוי ביכולת שלך לעשות את הדברים הבאים:
  • יצירת אווירה נכונה, בה אנשים יכולים להרגיש מאותגרים ובעלי ערך.
  • תשלום משכורת כדאית, ותגמול על בסיס ביצועים.
  • הצעת אפיקי התפתחות ברמה המקצועית.
  • לוודא שמקום העבודה מאפשר לשרת את הלקוחות בצורה טובה.
0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation