Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

תוכניות בתחום ההשכלה

תוכניות בתחום ההשכלה הן לרוב מדיניות הנחלה. מדיניות הנחלה פועלת באופן דומה למדיניות של ביטוח חיים: אתה משלם סכום קבוע בכל חודש, וסכום מסוים חוזר אליך בסוף התקופה המוגדרת (בין 5 ל-20 שנה). דמי הביטוח שלך מושקעים, כך שהסכום שאתה מקבל כולל את הסכום ששילמת בנוסף לתשואה על ההשקעה. החברה בה אתה מבוטח גובה תשלומים מנהלתיים, ואילו יצטרפו לתשלום החודשי שלך.

חברות העוסקות בביטוח חיים הן המקור העיקרי לתוכניות בתחום ההשכלה, למרות שייתכן שהבנק שלך יציע תוכניות בתחום ההשכלה או תוכניות חיסכון למדיניות הנחלה. כדאי תיפגש עם יועץ כלכלי, כדי למצוא את המסגרת הביטוחית המתאימה לך ביותר. זכור, אם החברה בה אתה מבוטח לא תשקיע בחוכמה, אתה עלול לקבל פחות כסף ממה שציפית.

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation