Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

גופים העוסקים בייעוץ והכוונה ללימודים

ההחלטה "מה ללמוד" היא החלטה חשובה שיש לה השלכות רבות על מהלך חייך בעתיד הקרוב והרחוק. לכן כדאי מאוד להשקיע בה את המשאבים הנדרשים, כגון זמן, ומאמץ לערוך בדיקה יסודית באופן עצמאי. ישנם גם גופים מקצועיים רבים העוסקים ביעוץ והכוונה ללימודי המשך, אליהם תוכל לפנות כדי לקבל סיוע בקבלת ההחלטה. היעוץ הוא לרוב בתשלום, ועשוי להגיע לעיתים לסכום לא מבוטל. מומלץ להשוות בין המכונים השונים, וכדאי גם לקבל המלצות מאחרים שהתנסו בשירות של גוף זה או אחר.
הינה רשימה של כמה מהגופים העוסקים ביעוץ והכוונה:

מכון הדס

שנהר

גיורא תדמור

אבני דרך

 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation