Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

הבחינה הפסיכומטרית

פסיכומטרי

כמעט כל האוניברסיטאות והמכללות בישראל משתמשות בבחינה הפסיכומטרית ככלי מיון לקבלה ללימודים. מהי הבחינה הפסיכומטרית? ממה היא מורכבת? איך מתכוננים אליה? איפה נבחנים? כל זאת במאמר הבא.

הבחינה הפסיכומטרית משמשת ככלי מיון לכניסה לאוניברסיטאות והמכללות השונות ולפעמים כמבחן קבלה למשרה בחברה. את הבחינה עורך המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מיסודן של האוניברסיטאות בישראל. הבחינה מורכבת משלושה נושאים: חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית.  מידע נוסף לגבי הרכב הבחינה באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הבחינה מתקיימת במגוון שפות: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית וספרדית.

הבחינה מתקיימת במספר מועדים במהלך השנה, ונערכת במספר מוקדים ברחבי הארץ. לקבלת פרטים לגבי מועד ומיקום היכנס לאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

הציון בבחינה הפסיכומטרית משוקלל עם ממוצע הבגרויות של המועמד ללימודים. לכל חוג בכל מוסד ללימודים גבוהים סף קבלה משלו, המחושב על פי קריטריונים אחדים. כל מי שהציון שלו עובר את ציון הסף שנקבע יכול מבחינה תיאורטית להתקבל ללימודים. ישנם חוגים ומוסדות מסוימים בהם נדרשים מבחני קבלה נוספים כגון ראיון אישי, מבחנים נוספים וכו'.

מאחר ולציון הבחינה הפסיכומטרית השפעה גדולה על המשך דרכך במסלול ללימודים גבוהים, מומלץ מאוד להתכונן לבחינה, כדי לשפר את סיכויך להצלחה. עוד על ההכנה לבחינה במאמר הבא.

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation