Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

במדור זה

אזרח מקוון באינטרנט Netwise - איגוד האינטרנט הישראלי

איגוד האינטרנט לוגו

הקניית כישורי חיים באינטרנט

פעילות איגוד האינטרנט הישראלי לצמצום הפער הדיגיטאלי, נוגעת באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ואחרות כמו בני הגיל השלישי, על מנת לאפשר הטמעת השימוש במחשבים ואינטרנט לשיפור איכות החיים של אוכלוסיות אלו. הפרויקט בא לענות על הצורך בפיתוח ערכות הדרכה למדריך ולמודרך, אשר יתנו כלים לעבודה נכונה ופיתוח מיומנויות וכישורי חיים הקשורים לסביבה הדיגיטאלית, מותאמות לאוכלוסיית היעד.

מטרת הפרויקט:

שימוש ברשת בתבונה על ידי פיתוח מיומנויות ועל מנת לפעול בסביבה דיגיטלית בחיי היום יום במאה ה-21.

ערכות ההדרכה

 

במסגרת הפרויקט פותחו ערכות הדרכה, המאפשרות הפעלת קורסים להכשרה בסיסית של אזרח מקוון  e-citizen:

ערכה למדריך וחוברת לימוד לנשים - 

הערכות משמשות את המדריכים והמשתתפים בקורסים רבים ברחבי הארץ שנפתחו בשיתוף עם יועצות לקידום מעמד האישה וארגוני נשים.

להורדה מהאתר:

www.isoc.org.il/netwise

חוברת לימוד בשפה הערבית - 

החוברת משמשת לסדנאות הורים בקהילה הערבית בישראל בתמיכה ובסיוע הרשותת המקומית, מערכת החינוך ביישובים וארגונים חברתיים.

להורדה מהאתר: 

http://www.isoc.org.il/netwise/netizen/arabic/

חוברת לימוד לגיל השלישי - 

הערכות מיועדות למדריכים וללומדים. החומרים הותאמו לצרכי גמלאים על בסיס ליווי מחקרי של תהליכי למידת גמלאים בפועל. תהליך זה התקיים  כחלק מפרויקט בשיתוף אשל, עמותות גמלאים, תכנית הקשר הרב דורי של משרד החינוך ועוד.

להורדה מהאתר:

http://www.isoc.org.il/senior/materials.html

לפרטים נוספים:

 

ערכה לילדים ונוער בסיכון – בתהליכי הפקה. 

 

צרו קשר:

netwise@isoc.org.il 

 

 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation