Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

במדור זה

חינוך ומניעה - שימוש נבון ברשת האינטרנט בישראל

מאת צביה אלגלי - איגוד האינטרנט הישראלי

 • העברת מידע כגון : שם, תמונה,מס טלפון, מס כרטיס אשראי , כתובות , שם בית ספר  יכולה להפוך את הילד למטרה למטרידים ולפושעים.
 • בחירת כינוי : רוב חדרי הצ'אט מחייבים כניסה תחת שם שאינו מאפשר זיהוי – מין  , שם משפחה, אזור מגורים בי"ס.
 • דע מתי לצאת : יש ללמד ילדים שחובה לצאת מהפורום אם הם מוטרדים, אם מנסים לבקש  מהם פרטים אישיים , או שהם מרגישים לא נוח עם מהלך השיחה.
 • הסבר לילדיך את הסכנה שבפניה לחדר פרטי בצ'ט, שם לא כל החברים רואים את השיחה וקל יותר לסחוט פרטים אישיים , להטריד וכו'.
 • למד את ילדיך להשתתף רק בחדרי  צ'אט שיש בהם מנהל , וודא שאכן כך הם עושים . ניתן לבדוק  זאת על ידי כניסה להגדרת הפרטיות של האתר בדף הבית . ישנם גם אתרים המודיעים שהם מנוהלים בכניסה לצ'אט.
 • אל תרשה לילדיך להיפגש עם חברים מקוונים אלא אם אתה מתלווה אליהם והמפגש מתרחש במקום ציבורי הומה אדם .
 • למד בעצמך את תרבות האינטרנט על מנת שתוכל להבין את כללי המשחק.
 • חשוב לשוחח עם הילדים ולהבין היכן הם מבקרים ברשת , עם מי הם מדברים , מי פונה אליהם , אילו סוגי מסרים הם מעבירים בעצמם .
 • חנך את ילדיך להתייחס למסרים אלקטרוניים כאל מסרים בינאישיים פנים מול פנים .
 • אל תתבייש לבדוק מפעם לפעם את תכני הצ'אטים והפורומים בהם משתתף ילדך , על מנת לגלות אם הוא במצוקה כלשהי, מאויים , או מחפש עזרה במקומות לא ראויים . כאן לא המקום לשמירה על זכויות הפרטיות !
 • הסבר את עמדתך ודרכי פעולה במקרים שאינם נוגעים ישירות לילדיך-לעיתים קרובות מסרים נקלטים טוב יותר כאשר הם מתייחסים למישהו  "אחר "  -  חבר, קרוב משפחה וכו'
 • צור הסכם גלישה בשיתוף עם ילדך . סקרים מוכיחים כי התנהגות מקוונת מסוכנת בבתים בהם נקבעו חוקים ברורים, היתה פחותה מאשר בבתים בה ם לא נקבעו חוקים כאלה . ההסכם צריך לכלול קוים ברורים לאן מותר ואסור לגלוש ,ומה אחריותו של הילד כגולש.

זכור ! ילדים מתחת לגיל 10  הם בעלי חשיבה ביקורתית שעדיין אינה מפותחת דיה על מנת  לשפוט נכון סכנה , איום וכו'.

 

המידע בשיתוף עם איגוד האינטרנט הישראלי.

 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation