Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

דרכון

חושב ליסוע לחופשה או טיול בחו"ל? כדי לצאת מהארץ, עליך להצטייד בדרכון. דרכון הוא תעודה רשמית המונפקת על ידי המדינה עבור אזרח המבקש לבקר במדינות זרות. הדרכון כולל פרטים אישיים לשם זיהויו של האדם בפני רשויות המדינות הזרות. כל אזרח בישראל בכל גיל חייב לשאת דרכון בעת נסיעה למדינה זרה. גם תינוקות וילדים חייבים בחוק זה. הדרכון מונפק לתקופה מסוימת, ולקראת סיום התקופה יש לחדש את מועד פקיעת התוקף שלו.

איך מוציאים דרכון ראשון לקטין או לבגיר? איך מחדשים או מאריכים את תוקף הדרכון? כל המידע בפורטל השרותים והמידע הממשלתי

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation