Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

הצבעה בבחירות לכנסת

מי שמצביע משפיע

חוק הבחירות קובע שכל אדם שהוא תושב קבע בישראל ובעל אזרחות ישראלית, וגילו 18 ומעלה, זכאי להצביע לכנסת. ההצבעה לכנסת אינה חובה, אלא הדרך שלך כאזרח להשפיע על עתידך ועל עתיד המדינה שלך!

המדינה מעודדת את האזרחים להצביע באמצעות הכרזה על יום הבחירות כיום שבתון, ומימון דמי הנסיעה בתחבורה ציבורית באותו יום.

שלושה שבועות לפני תאריך הבחירות, נשלחת לביתך (על פי הכתובת המעודכנת שלך במשרד הפנים) הודעה לבוחר המפרטת את כתובת ומספר הקלפי בה אתה רשום להצביע. צפה בסרטון בנושא
כל אזרח רשאי להצביע אך ורק בקלפי אליה הוא זומן - זאת על מנת למנוע מאדם להצביע פעמיים. אל תזרוק את ההודעה לבוחר, שמור אותה ליום הבחירות. אם ההודעה לא הגיעה לכתובת בה אתה מתגורר כעת, תוכל לאתר את הקלפי שבה אתה רשום בפורטל השרותים והמידע הממשלתי. המידע ניתן בתקופת בחירות. 

בקלפי תידרש להזדהות באמצעות תעודת זהות ישראלית, דרכון ישראלי תקף או רישיון נהיגה תקף. צפה בסרטון בנושא
לאחר שתזדהה בפני ועדת הקלפי, תקבל מעטפה ריקה, חתומה בידי חברי הוועדה. עם מעטפה זו עליך לגשת לפינת ההצבעה, הממוקמת לרוב מאחורי פרגוד, לשמירה על פרטיות הבוחר. בפינת ההצבעה נמצאים פתקי ההצבעה, עליהם מודפסות האותיות המסמלות את המפלגות השונות. היה נינוח ואל תמהר בעת ההצבעה, כדי למנוע בלבול. את הפתק שתבחר, הכנס לתוך המעטפה שקיבלת, סגור אותה ושלשל אותה לקלפי הנמצאת בחדר.

זכור - מי שמצביע משפיע!

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation