Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

אשראי

הכוונה היא לא "כסף חופשי", אשראי הוא כסף שאתה לווה וחייב להחזיר!

כשמישהו מלווה לך כסף שעליך להחזיר בתוספת ריבית, הוא "העניק לך אשראי". המחיר על כסף שלווית הוא ריבית - הריבית היא הסכום הנוסף שאתה משלם על כך שקיבלת ואתה משתמש בהלוואה.

אם יש לך כבר חשבון בנק, והתחלת לעבוד על פי מסגרת תקציב שקבעת לעצמך, אז אתה מוכן לעבוד עם אשראי. זה רעיון לא טוב לקבל אשראי או הלוואה לפני שאתה קובע לעצמך מסגרת תקציבית.

תשלומים

כשאתה עומד בתשלומים, זה נרשם בדו"ח האשראי שלך. כשאתה מאחר בתשלומים, אתה משלם קנס איחורים. האיחור בתשלום יופיע גם הוא בדו"ח האשראי שלך. דו"ח האשראי מלווה אותך בכל מקום, הוא יכול להשפיע על אפשרותך לקבל הלוואה, משכנתא, וכל סיוע כספי אחר. אם יש ברשותך כרטיס אשראי, אל תיקח אותו איתך כשאתה הולך לקניות, אלא אם אתה מתכנן להשתמש בו, ויש לך את הכסף בחשבון לעשות זאת. כרטיס אשראי זמין מקל עליך לקנות באופן אימפולסיבי, ולהשתמש בכסף שלא תמיד יש לך.

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation