Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

הלוואות

מה זו הלוואה?

הלוואה היא סכום כסף שאתה משאיל, ומסכים להחזיר במשך הזמן, בתוספת ריבית. סכום הכסף שאתה לווה נקרא קרן, והריבית היא המחיר שיש ללקיחת ההלוואה. הלוואה נקבעת למשך זמן מסוים, בסופו עליך להחזיר את מלוא הסכום שלווית בתוספת ריבית.

עדיף לקחת הלוואה רק במצבי חירום, או כדי לשלם על רכישות גדולות במיוחד. לקיחת הלוואה גדולה, או לקיחת הלוואות רבות שאין באפשרותך להחזיר, יכולות לגרום לבעיות כלכליות קשות, מאחר ותתקשה לשלם עבורן החזרים בכל חודש.

מהן ההטבות והעלויות שבלקיחת הלוואה?

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation