Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

תשלום חשבונות ועמלות בגין איחור

למה חשוב שאשלם את החשבונות שלי בזמן?

חשוב שתשלם את חשבונותיך בזמן, כדי להימנע מחיובים נוספים, בגין האיחור. אם לא תשלם את חשבונך בזמן, תידרש לשלם סכום גבוה מהחוב הממשי, מאחר ותאלץ לשלם ריבית בנוסף על סכום החשבון. חשבונות מסוימים, כגון טלפון וחשמל, יגררו ניתוק מהשירות, אם לא תשלם אותם בזמן.

מה יקרה אם לא אשלם את חשבונותי בכלל?

כשאתה לא משלם חשבון, אתה לא מפסיד רק כסף על עמלות בגין איחור, אלא גם את כושר האשראי שלך, את רכושך ואת השירות המוצע. אי תשלום לחברת החשמל, או הטלפון יגרור ניתוק מהשירות. ישנם הסכמי אשראי שמחייבים את הסכום המלא במקרה של החסרת תשלום בודד. כלומר: אם החסרת תשלום עבור המכונית החדשה שרכשת, ייתכן ותיאלץ לשלם את סכום הקנייה המלא, או שהגורם המלווה עשוי לקחת את רכבך. אתה עשוי להיות חשוף לתביעות, ולעיקולים.

מה עלול לקרות אם לא אשלם את חשבונותי בזמן?

מה עלי לעשות אם אין ברשותי את הכסף הדרוש כדי לשלם את חשבונותי?

 
0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation